//
Wydarzenia

DOZAMEL po raz trzeci
na liście firm odpowiedzialnych społecznie

DOZAMEL (właściciel Centrum Konferencyjnego WPP) po raz trzeci znalazł się w gronie 180 firm odpowiedzialnych społecznie. W dniu 31 marca, na oficjalnej konferencji zorganizowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, ogłoszony został kolejny ogólnopolski raport dobrych praktyk za rok 2016.

O jedną czwartą wzrosła liczba firm realizujących działania społecznie odpowiedzialne w Polsce, prezentowanych w tegorocznej – piętnastej już edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport stanowi największy w Polsce przegląd działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

W porównaniu z rokiem 2015 liczba firm, które zgłosiły realizowane przez siebie dobre praktyki, wzrosła o około jedną czwartą (w roku ubiegłym było to 137 firm, w tegorocznej edycji jest ich 180).

- Tak duży wzrost liczby firm w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” udowadnia, że koncepcja CSR rozwija się i coraz więcej firm chce patrzeć na swój biznes w kategoriach wartości, a nie tylko kategoriach zysku finansowego - mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu


DOZAMEL zgłosił do tegorocznej edycji 7 zrealizowanych w ubiegłym roku dobrych praktyk, w ramach wdrożonej strategii CSR na lata 2013-2017 – trzy nowe i cztery długoletnie.

Praktyki nowe (zgłoszone po raz pierwszy):
• Kodeks Postępowania Etycznego (obszar wg ISO 26000: „Ład organizacyjny”)
• Wdrożenie Polityki Antymobbingowej (obszar wg ISO 26000: „Prawa Człowieka”)
• Rozszerzenie pracowniczego pakietu ubezpieczeniowego o pakiet medyczny i assistance (obszar wg ISO 26000: „Praktyki z zakresu pracy”)

Praktyki długoletnie (zgłoszone w poprzednich edycjach Raportu):
• Wspieranie rozwoju sportu wśród pracowników DOZAMELU i firm z terenu Wrocławskiego Parku Przemysłowego (obszar wg ISO 26000: „Praktyki z zakresu pracy”)
• Popularyzacja idei honorowego krwiodawstwa we Wrocławskim Parku Przemysłowym (obszar wg ISO 26000: „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”)
• Wspieranie Domu Pomocy Społecznej w Opolnicy (Bardo) (obszar wg ISO 26000: „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”)
• „Tydzień dla Zdrowia” we Wrocławskim Parku Przemysłowym (obszar wg ISO 26000: „Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej”)

Praktyki w Raporcie... są pogrupowane według 7 obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Obecność DOZAMELU wśród 180 firm w skali całej Polski, mogących poszczycić się wdrażaniem i kontynuacją dobrych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, stawia nas na wyróżnionej pozycji w oczach naszych klientów, kontrahentów i partnerów biznesowych.


Pełna wersja PDF raportu dostępna na stronie: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2016/
  
 
Zobacz
sale Usługi dodatkowe Oferty specjalne
» sale » usługi dodatkowe » oferty specjalne
Kontakt

DOZAMEL Sp. z o.o.
Centrum Konferencyjne WPP
ul. Fabryczna 10
53-609 Wrocław
tel. +48 71 35 65 515

« więcej

copyright © DOZAMEL Sp. z o.o.
projekt i wdrożenie: agencja interaktywna okinet